لیست تمام دانش آموختگان

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد کیخا اندیشه 8819504
1392 شیمی کاربردی کارشناسی بحری فرشته 9213063
1389 مهندسی هوافضا- جلوبرندگی/آموزش محور کارشناسی ارشد بصائری مجید 8903124
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد آئینه روایی مرتضی 8406064
1391 مهندسی صنایع کارشناسی آئینه وند سروناز 9112713
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آب خفته سارا 9301454
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی آب روش لیلی 8705333
1380 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آب روشن حمید 8007774
1391 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد آب نیکی هادی 9110484
1390 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد آبائی سیدمسعود 9000034

1 2 3 ... 2582 بعدی