لیست پروژه های دانش آموختگان

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
گراف های توانی غیرجهتدار وابسته به گروههای متناهی و موضوعات وابسته -------- -------- 9511004
بررسی تاثیر تنگراه بر روی ویژگی های ترافیکی در راه های برون شهری -------- -------- 9505904
جاگذاری قوانین مسیریابی در شبکه های نرم افزار محور بر اساس طول پیشوندهای ثابت حامد خانمیرزا 9434874
رویکردی جدید برای تشخیص و کاهش حمله منع سرویس توزیع شده در اینترنت اشیائ محمدیوسف درمانی 9434864
طراحی معماری مقیاس پذیر برای شبکه های نرم افزار محور با استفاده از توزبع کشسان و چند سطحی جداول قوانین در سوئیچ های شبکه حامد خانمیرزا 9434854
تجریه و تحلیل رویکردی برای تحمل پذیری خطای مبتنی بر الگوریتم در سیستمهای محاسباتی( با استفاده از کدهای کانولوشن ) -------- -------- 9431054
بهینه سازی برخی الگوریتم های رایج هندسه جبری محاسباتی -------- -------- 9429374
بررسی فرآیند تغییر شکل شدید فلزات با استفاده از فرآیند آپستینگ و اکستروژن مکرر مهرداد آقایی خفری 9429244
کنترل آرایشی پرنده های بدون سرنشین در بستر شبکه علی غفاری 9429224
بهبود کشف تغییرات از تصاویر ماهواره ای با حد تشخیص بالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته -------- -------- 9429204

1 2 3 ... 1160 بعدی