دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد تائیدی سینا 8701984
1369 شیمی کاربردی کارشناسی تابان فرد الهام 6905803
1364 مهندسی برق - قدرت کارشناسی تابش سعید 6408233
1370 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد تابش سعید 7004814
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد تابش نیا مهلا 8501184
1372 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد تابلویی سعید 7203964
1385 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد تابنده سیدمحسن 8501194
1382 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد تابنده خورشید محمد مهدی 8208804
1388 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد تاتاری محمد 8802384
1389 فیزیک کارشناسی تاتاری نیما 8908533

1 2 3 ... 57 بعدی