دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد شادجو نسرین 8400544
1387 شیمی گرایش شیمی آلی دکتری تخصیصی شادجو نسرین 8700466
1368 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی شادزی نوار غلامرضا 6804223
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی شادمان یوسف 7504963
1384 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد شادمان سوران 8401974
1385 ریاضی کاربردی کارشناسی شادمان معصومه 8500103
1378 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی شادمان مطلق امید 7805103
1382 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد شادمانی آرش 8211104
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی شادمانی پیمان 9013343
1390 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی شادمانی سپهر 9013353

قبلی 1 2 3 4 ... 116 بعدی