'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ص


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد 7103114 آرمین صائب
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 8606363 پیمان صائمیان
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 8503334 بهنام صائمیان
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 7304934 مهدی صابر
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی 7805163 مجید صابر لتیباری
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد 8805444 سیده شیرین صابرحسینی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 8903284 وحید صابرقدیم
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی 8910883 بنفشه صابرلتیباری
شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد 9005134 ابوالفضل صابری
فیزیک کارشناسی 8612593 مجید صابری

1 2 3 ... 75 بعدی