'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ل


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد 8804424 سیدعلی لاجوردی
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 6803863 وفا لاجوردی
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 7202563 سیدمسعود لاجوردی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 7904623 سید مجتبی لاجوردی
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی 8410213 مهساسادات لاجوردی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 6500223 کیارش لاچینی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 6701143 مژگان لادن
مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد 8208154 شبنم لادن
مهندسی برق - کنترل کارشناسی 8815093 شیدا لارنی
مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی 8304343 ریحانه لاری

1 2 3 ... 14 بعدی