دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 ریاضیات و کاربردها کارشناسی کیوانی شادی سادات 8912543
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی کیوانی هفشجانی لیلا 8413633
1388 مهندسی مکانیک کارشناسی کیوانیان شفق السادات 8820803
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ مدیریت سیستمهای اطلاعات کارشناسی ارشد کیومرثی بهنام 9107994
1366 مهندسی عمران - عمران کارشناسی کیومرثی حسن 6600693
1388 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی کیکانلو محمد 8815883

قبلی 1 ... 106 107 108