'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ق


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی 8705493 مانی قائدی
مهندسی صنایع کارشناسی 8912013 سیدعلی قائم مقامی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد 7606984 غلامرضا قائم مقامی عراقی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 8702184 حسن قائم ملکی
مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد 9205364 اسماعیل قائمی
مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد 8903164 سیدعلی قائمی
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 9205374 زینب قائمی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 8003933 فرشاد قائمی
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی 8811143 سیده گل سانا قائمی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد 8401394 مسعود قائمی بایگی

1 2 3 ... 75 بعدی