دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی گونه فراهانی عباس 6804643
1368 مهندسی عمران - آب کارشناسی گوهرشاد رضا 6802723
1377 مهندسی عمران - آب کارشناسی گوهرشاهی آرش 7702983
1378 مهندسی عمران - آب کارشناسی گوهری یاسر 7803113
1379 مهندسی برق - کنترل کارشناسی گوهری آیدا 7902623
1369 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی گوهری داود 6900553
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد گوهری فائزه سادات 9007404
1387 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد گوهری بجستانی زهرا 8702104
1393 مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادروسازه های دریایی کارشناسی ارشد گوهری کامل داود 9309474
1394 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک/آموزش محور کارشناسی ارشد گوهریان محمدی سیده کوکب 9410734

قبلی 1 ... 26 27 28 29 بعدی