دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد گویلی کیلانه نارین 9410744
1377 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی گیتی فرزان 7702103
1383 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی گیتی نژاد علی 8301523
1379 شیمی کاربردی کارشناسی گیتی نورد سمیه 7905443
1392 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد گیسو نرجس 9206184
1377 مهندسی عمران - عمران کارشناسی گیلاسیان روزبه 7703413
1370 مهندسی عمران - عمران کارشناسی گیلانی زهرا 7002643
1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی گیلانی احسان 8513223
1392 مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو کارشناسی ارشد گیلانی محمدرضا 9206194
1391 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی گیلانی عاطفه 9117553

قبلی 1 ... 26 27 28 بعدی