دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد فائقی مرضیه 9432484
1391 مهندسی عمران - عمران کارشناسی فاتح فرزاد 9116723
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی فاتح راد محمد 8304903
1389 مهندسی هوافضا کارشناسی فاتح فر سینا 8911673
1378 ریاضی کاربردی کارشناسی فاتحی مریم 7806703
1378 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد فاتحی علی 7809954
1379 مهندسی برق - کنترل کارشناسی فاتحی نیما 7902383
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی فاتحی علیرضا 8413723
1389 مدیریت MBA کارشناسی ارشد فاتحی مونا 8918364
1391 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد فاتحی مسعود 9106744

1 2 3 ... 96 بعدی