'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'د


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد 8702704 نگار دائمی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 8502134 مهدی دائمی
مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی 7504903 محسن داجر
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی 7704673 ریحانه داد رس
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی 8407953 مهتاب دادار
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 8902534 محمدهادی داداش بکی حسن کیاده
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی 6506893 مسعود داداش زاده
مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد 8405684 داریوش داداش زاده اهری
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 7400693 مهدی داداش علی ها
مهندسی برق - کنترل کارشناسی 7801333 شیرین داداشی

1 2 3 ... 63 بعدی