'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'چ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 8501544 حمیدرضا چابکی
مهندسی عمران - سازه دکتری تخصصی 8009896 علیرضا چابکی خیابانی
مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد 7708174 علیرضا چابکی خیابانی
شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد 8307104 فاطمه چادگانی
شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد 7607744 حمید چادله
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 8609033 حبیب اله چاواری
مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد 7505294 نسرین چاوشی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 6804113 علی چاوشی
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 6903993 سیدعلی چاوشیان
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد 8806704 حسنا چاوشیان

1 2 3 ... 10 بعدی