دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد آقابزرگ لواسانی سیده شمیلا 9413954
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد آینه بند فاطمه 9414264
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد ابکار سمیه 9413484
1394 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری/ آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی سمیه 9413604
1394 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی/آموزش محور کارشناسی ارشد اسدپور علی رضا 9413754
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد اقاکریم علیرضا 9429724
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد ایروانی تبریزی شقایق 9414204
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد ایلبکی بختیاری حسین 9414234
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد باقریان جعفر 9414344
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد بایرامی پریناز 9414374

1 2 3 ... 8 بعدی