پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308034


8308034 شماره دانشجو
محمود یحیایی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی نامتقارن دارای مهاربندی هم محور عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی