پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8308014


8308014 شماره دانشجو
محمود یحیایی نام و نام خانوادگی استاد راهنما
اثر شکل و جزئیات ورقهای اتصال مهاربندی بر روی میرائی سازه های فولادی با مهاربندی هم مرکز عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی