پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اتصال غیرهمجنس کامپوزیت- فولاد زنگ نزن به طریق نانو لحیم سخت و بررسی خواص متالوژیکی و ریزساختاری آن عباس منتظری هدش 9304344
ارائه رابطه ساختاری هایپرالاستیک جهت بررسی رفتار تغییر شکل ساختارهای اسفنجی نانولوله¬های کربنی سه¬بعدی بر مبنای المان حجمی نماینده مجید سید صالحی 9305724
بررس اثر گرمایش سریع بر روی استحاله های فازی عباس منتظری هدش 9308344
بررسی اثر پیش کرنش بر روی پیرسازی سوپر آلیاژ Inconel X-750 مجید سید صالحی 9305684
بررسی اثر نرم شوندگی آکوستیک در فلزات مجید سید صالحی 9303994
بررسی پدیده پیرشدن کرنش دینامیکی فولاد زنگ نزن 5-15 PH مجید سید صالحی 9304024
بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات در جوشکاری فولاد زنگ نزن 316 به آلومینیم 5083 با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی عباس منتظری هدش 9308684
بررسی تاثیر افزودن هم¬زمان نانولوله¬های کربنی و خاک رس روی رفتار خمشی کامپوزیت‌های پایه اپوکسی تقویت‌شده با بازالت عباس منتظری هدش 9302684
بررسی تجربی خواص خمشی کامپوزیت زمینه پلیمری خود ترمیم مبتنی بر شبکه میکروآوندی عباس منتظری هدش 9302574
بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت¬های لایه¬ای الیاف ـ فلز خودترمیم¬شونده با الیاف توخالی شیشه¬ای کوتاه عباس منتظری هدش 9307774

1 2 3 ... 4 بعدی