پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آب گریز نمودن سطح فولاد زنگ نزن با اعمال نانو پوشش های آلومینای اصلاح سطحی شده سیدمحمدحسین سیادتی 9215723
اثر فلوراید بر رفتار زیستی شیشه های سیلیکاتی سیدمحمدحسین سیادتی 9214403
استحاله و کریستالوگرافی فارمارتنزیت سیدمحمدحسین سیادتی 9217203
استفاده از توابع انرژی هایپرالاستیک بر مبنای نامتغیرهای تانسور تغییر فرم برای شبیه سازی عددی رفتار تنشی بافت نرم علی شکوه فر 9201234
الیاژهای حافظه دار و کاربردها سیدمحمدحسین سیادتی 9219093
انتخاب مواد برای دریافت حرارت از سیستم های حرارتی خورشیدی دما بالا سیدمحمدحسین سیادتی 9213353
ایجاد ساختار فوق ظریف آلیاژ مس با استفاده از فرایند RUE کیوان نارویی 9200084
بررسی آزمایشگاهی رشد دانه در سوپر الیاژ پایه نیکل سیدمحمدحسین سیادتی 9218933
بررسی اثر فلز خورانی مس و سرعت سرد کردن بر تخلخل و خواص مکانیکی قطعات زینتر شده پودر Astaloy Mo . سیدمحمدحسین سیادتی 9212683
بررسی تاثیر عیوب هندسی روی رفتار مکانیکی نانو ورقه های بور- نیترید با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی سیدمحمدحسین سیادتی 9215153

1 2 3 بعدی