پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ایجاد لایه ی روکشی نیترید فلزی روی فولاد با استفاده از روش جوشکاری تو پودری سیدمحمدحسین سیادتی 8902984
بررسی پارامترهای ساخت و ریزساختار نانوکامپوزیتهای متخلخل زمینه آلومینیم بر پایه کره های توخالی به روش متالوژی پودر حمید خرسند 8918406
بررسی تاثیر شرایط ژله ای شدن بر نحوه توزیع تخلخل و خواص پیش شکل WC سیدمحمدحسین سیادتی 8903214
بررسی تاثیر عوامل مختلف در سیکل های عملیات حرارتی آلیاژهای حافظه دارCu-Al-X-Y با ساختار نانو و تولید شده به روش تغییر شکل پلاستیک شدید سیدمحمدحسین سیادتی 8903344
بررسی تجربی کامپوزیت پلیمری خود ترمیم شونده با الیاف توخالی و تقویت شده با الیاف بازالت سیدمحمدحسین سیادتی 8903194
بررسی سینتیک رشد نانو ذرات اکسیدی رضا اسلامی فارسانی 8902634
بررسی و ارزیابی ریزساختاری اثر پارامترهای فرآیند بر خواص جوش آلیاژهای غیرهمسان آلومینیم به فولاد ضد زنگ با استفاده از تکنیک لیزر و پرتو الکترونی رضا اسلامی فارسانی 8902784
بهینه سازی فرایند تغییر شکل نیمه جامد آلیاژ آلومینیوم 7075 مهرداد آقایی خفری 8917306
تاثیر پارامترهای مختلف جوشکاری و عملیات حرارتی PWHT بر کیفیت اتصال از منظر ریز ساختاری در ساخت تجهیزات بویلرهای نیروگاهی رضا اسلامی فارسانی 8902614
تاثیر ترکیب فلاکس در جابه جایی عناصر و خواص مکانیکی در روش جوشکاری زیر پودری سیدمحمدحسین سیادتی 8903254

1 2 بعدی