پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ایجاد پوشش تک لایه نانومتری سیلیکا بر روی زیر لایه شیشه به روش سل- ژل و بررسی خواص آن مهرداد آقایی خفری 8802864
بررسی اثر آخال بر خواص کششی فولاد ریختگی مقاوم به حرارت 25Cr20Ni مهرداد آقایی خفری 8803064
بررسی استحکام و مشخصات ریز ساختار اتصال لحیم سخت تیتانیوم خالص با مواد پرکننده مختلف مهرداد آقایی خفری 8802754
بررسی بهبود خواص تریبولوژیکی پره توربین بخار از جنس فولاد زنگ نزن مارتنزیتی به روش پوشش دهی حرارتی WC-CO مهرداد آقایی خفری 8802994
بررسی متالورژی قطعه Wheel هواپیما با رویکرد تمدید عمر مهرداد آقایی خفری 8803194
بررسی نقش نانوذرات آلومینا برروی رفتار سایشی ومقاومت به خراش نانو کامپوزیت زمینه اپوکسی مهرداد آقایی خفری 8802764
بررسی و ایجاد پوشش نانومتری خود تمیز شونده و فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم برروی زیر لایه شیشه پوشش داده شده با دی اکسید سیلیسیم مهرداد آقایی خفری 8802454
بهینه سازی ریز ساختار متالورزیکی قطعات تزریق پودر (MIM) فولادی زنگ نزن مهرداد آقایی خفری 8802464
تولید آلیاژ نانو ساختاری NiTiCu به روش آلیاژسازی مکانیکی و ارزیابی رفتار حافظه داری و خواص مکانیکی آن مهرداد آقایی خفری 8802524
تولید نانو کاتالیست پایه کبالت با روش رسوب دهی الکتروشیمیایی در کاربرد تجزیه آب مهرداد آقایی خفری 8802744

1 2 بعدی