پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی دیسک کمپرسور از جنس فولاد HSLA حمید خرسند 8702194
بررسی پوشش دهی دوتایی کرم و بور بر روی فولاد حمید خرسند 8702254
بررسی تجربی استحکام سایشی قطعات پودری موتورهای احتراق داخلی حمید خرسند 8702614
بررسی تجربی سنتز نانو پودر آلومینیوم به روش سیم انفجاری حمید خرسند 8702394
بررسی تجربی سنتز نانو پودر کربن سفید علی شکوه فر 8703004
بررسی فرآیند ECAP آلیاژهای آلومینیوم علی شکوه فر 8703074
بهینه سازی تولید نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم از روش قالبگیری تزریقی پودر با هدف بهبود خواص مکانیکی حمید خرسند 8707526
پوشش دهی دوتایی بر پایه وانادیم با روش TRD علی شکوه فر 8702704
تعمیر و بازسازی قطعه فورج شده شفت توربین بخار به روش جوشکاری علی شکوه فر 8702804
تهیه پودر نانومتری آلیاژ حافظه دار پایه مس به روش آلیاژسازی مکانیکی حمید خرسند 8702204

1 2 بعدی