پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر تغییر شرایط تولید بر خواص ترایبولوژیکی پوشش های پایه برنزی علی شکوه فر 8604504
ایجاد ساختار بهینه در آلیاژ Al-Si-Fe با استفاده از عملیات شکل دهی نیمه جامد و فرآیند ECAP علی شکوه فر 8604334
ایجاد ساختار بهینه در فولاد زنگ نزن4HP - 17 با استفاده از عملیات ترمودینامیکی جهت ساخت پره کمپرسور هوایی علی شکوه فر 8604204
بررسی اثر فشار ایزواستاتیک گرم بر بهبود خواص مکانیکی آلیاژ B 1900 علی شکوه فر 8604154
بررسی تاثیر تغییرات دما و زمان آنیل بر ایجاد ساختار نانو و خواص مکانیکی در فولاد زنگ نزن آستینی 301 علی شکوه فر 8603984
بررسی ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 6061 تولید شده به روش SIMA علی شکوه فر 8604014
بررسی فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو علی شکوه فر 8604384
تاثیر سختکاری القایی بر روی فولاد میکروآلیاژی واندیوم دار 30MSV6 و مقایسه آن با فولاد ساده کربنی CK45 علی شکوه فر 8604224
تاثیر عناصر آلیاژی بر خواص آلیاژ نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل علی شکوه فر 8604054
تاثیر عناصر آلیاژی بر عملیات ترمومکانیکی آلیاژهای نیکل- تیتانیوم غنی از نیکل علی شکوه فر 8604964

1 2 بعدی