پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از روش سونو شیمیایی برای تهیه مواد (پودر مواد) نانومتری علی شکوه فر 8502394
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی دما در سوپرآلیاژ in713lc علی شکوه فر 8503424
بررسی زیر ساختار و تبلور مجدد دینامیکی در آلیاژهای تیتانیوم و فولاد زنگ نزن علی شکوه فر 8506314
بررسی عیوب قطعات و چگونگی رفع آنها در ریخته گری با فرم شونده ی آلیاژهای آلومینیم علی شکوه فر 8501644
بررسی و مقایسه خواص آلیاژهای (Ni- Ti- Al,Ni- Ti-Cu ) تولید شده به روش آلیاژسازی علی شکوه فر 8504904
تولید آلیاژ پایهni3al توسط آسیا کاری گلوله ای علی شکوه فر 8506004
تولید پوشش نانوکامپوزیتی پلیمر/ خاک رس با استفاده از روش هم زدن صوتی و بررسی خواص محافظت کنندگی آن در برابر خوردگی علی شکوه فر 8505984
رفتار تغییر شکل فولاد زنگ نزنPH 15-5 در طی فشار گرم علی شکوه فر 8500164
رفتار خزشی سوپر آلیاژ پایه کبالت MARM 302 علی شکوه فر 8500984
ساخت نانو کامپوزیتهای Duralumin - TiB2 به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی و مقایسه خواص ناشی از پیر سختی آن با آلیاژ معمولی کامپوزیت نشده علی شکوه فر 8505374

1 2 بعدی