پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز مودال و خستگی پره کمپرسور Ti 6a 14v علی شکوه فر 8406064
ارزیابی خواص فیزیکی وساختاری فلزا ت با استفاده از روش التدامونیک علی شکوه فر 8406084
بررسی رفتار خزش و زیر ساختارهای سوپر آلیاژ Rene 80 علی شکوه فر 8401704
بررسی رفتار خستگی فولادهای کم آلیاژ متالوژی پودر علی شکوه فر 8401694
بررسی سایش و افزایش عمر سایشی قالبهای آهنگری علی شکوه فر 8400534
بررسی و آنالیز فصل مشترک فازها وذرات در ساختار کامپوزیتها و نانو کامپوزیتهای تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی علی شکوه فر 8406054
پیش بینی خواص مکانیکی قطعات متخلخل تف جوشی شده توسط شبکه های عصبی مصنوعی علی شکوه فر 8406074
ساخت نانو ذرات آهن و اکسید های آن به روش شیمیایی علی شکوه فر 8405274
ساخت نانودر لایه های نازک اکسید روی به روش سل-ژل و بررسی خواص الکترونیک آنها علی شکوه فر 8406044
سنتز شیمیایی نانو اکسید روی و بررسی کاربردها و خواص متفاوت آن علی شکوه فر 8400524

1 2 بعدی