پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر فشارهیدرو استاتیک گرم بر ساختار وخواص مکانیکی سوپر آلیاژپایه نیکل حمید خرسند 8309444
بررسی و تحلیل خواص مکانیکی نانو تیوبهای کربنی با بکار گیری شبکه های عصبی مصنوعی علی شکوه فر 8309414
بررسی تجربی اتصالات چسبی و پارامترهای موثر در شرایط بارگذاری ضربه و خزش در مواد کامپوزیتی حمید خرسند 8309344
بررسی تجربی اتصالات چسبی و پارامترهای موثردرشرایط بارگذاری استاتیکی و تناوبیو خستگی در مواد کامپوزیتی حمید خرسند 8309374
بررسی خواص و عملکرد پوششهای آلومینایدی و اصلاح شده با سیلسیم در پره های توربین گازی علی شکوه فر 8309394
بررسی رفتار خستگی کم چرخه سوپر آلیاژIN7B-LC علی شکوه فر 8309384
بررسی ساختار و خواص فولاد نیتروژ شده متالوژی پودر حمام نمک مذاب سیالاتی حمید خرسند 8309354
بررسی مقاومت به خوردگی فولاد تف جوش شده الکلی نیتراسیون شده در حمام نمک حمید خرسند 8309364
بررسی و ثبت تیتانات آلومینیوم با استفاده از افزودنی های در سایز میکرون و نانو حمید خرسند 8309454
شبیه سازی خواص مکانیکی فولادهای متالورژی پودر حمید خرسند 8309434

1 2 بعدی