پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
" بهینه سازی سبد سهام با استفاده از معیارارزش در معرض ریسک مشروط (CVaR) و رویکرد Copula- GARCH چند متغیره در بازار بورس اوراق بهادار تهران احمد اصل حداد 9308224
" طراحی سیستم مدیریت ارزش حاصله با در نظر گرفتن عدم قطعیت در زمان و هزینه عماد روغنیان 9305134
"ارائه رهیافتی نو در کشف مدل فرایند کسب و کار از گزارش رخداد" منیره حسینی 9308774
"ارائه یک مدل مفهومی از عوامل مؤثر بر مشارکت جمع کاران(مطالعه موردی: حل مسائل و چالش‌های پزشکی)" منیره حسینی 9303604
"بررسی و ارائه راهکارهایی جهت مقابله با سکوت سازمانی با رویکرد الگوی مدیریت اسلامی" رسول شفایی 9323704
"مدلسازی مسأله مسیریابی وسیله نقلیه چند قرارگاهی با زمان سفر غیرقطعی و محدودیت بارگیری عماد روغنیان 9306144
"کنترل شیوع بیماری با استفاده از روشهای پایش فضایی- زمانی" عماد روغنیان 9310004
ارائه روشی برای پایش کیفیت عملهای جراحی چندمرحله‌ای با به کارگیری مدلهای تعدیل ریسک" عماد روغنیان 9305424
ارائه روشی برای تعیین قیمت ذاتی سهام به صورت بازه‌ای احمد اصل حداد 9305254
ارائه روشی جهت حفظ حریم خصوصی داده‌های شبکه‌های اجتماعی توسط گمنام سازی منیره حسینی 9301824

1 2 3 ... 8 بعدی