پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
:"ارائه الگوریتم در گمنامی نمودن داده‌های گرافی شبکه‌های اجتماعی، جهت حفظ حریم خصوصی کاربران" شهریار محمدی 9109184
ارائه الگوریتم فراابتکاری استوار در مسئله ی یکپارچه زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت رسول شفایی 9107164
ارائه چارچوبی مبتنی بر رایانش ابری برای سیستم آموزشی شهریار محمدی 9100864
ارائه روش دسته بندی آنسامبل وزنی برای امتباز دهی اعتباری (مورد مطالعه صنعت بیمه) امیرعباس نجفی 9102304
ارائه روشی برای انتخاب تامین کننده پایدار در شرایط عدم قطعیت با تمرکز بر معیارهای زیست محیطی رسول شفایی 9108824
ارائه مدل بخش بندی مشتریان بانک کشاورزی با استفاده از داده کاوی شهریار محمدی 9102694
ارائه مدل پیش بینی پوسچر (وضعیت بدنی) بر اساس داده های بدست آمده از دستگاه تعادل سنج ارگونومیکی با استفاده از داده کاوی شهریار محمدی 9102854
ارائه مدل جدیدی در تحلیل داده های بیمه با استفاده از داده کاوی شهریار محمدی 9102374
ارائه مدل لجستیک یکپارچه با در نظر گرفتن عدم قطعیت حساس به قیمت عبدالله آقایی 9109234
ارائه مدلی استوار برای شبکه جمع آوری و توزیع خون با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی رسول شفایی 9121534

1 2 3 ... 8 بعدی