پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
"معرفی رویه‌ ایی برای پایش کارایی فرآیند" حمید شهریاری 8820946
ارائه حمید شهریاری 8806274
ارائه چاچوبی برای فرآیند شکل گیری اعتماد در تجارت الکترونیک سمیه علیزاده 8806634
ارائه چهارچوبی برای آینده پژوهی همراستای نقشه استراتژیهای سازمان -------- -------- 8806384
ارائه راهکاری برای هوشمند سازی بازاریابی با استفاده از مفاهیم شبکه های اجتماعی شهریار محمدی 8806154
ارائه راهکاری به منظور افزایش رضایت عامل ها در تجارت الکترونیک با استفاده از آنالیز شبکه اجتماعی منیره حسینی 8807064
ارائه روشی برای حل مسئله زمانبندی پروزه با منابع محدود با زمان ومنابع فازی حمید شهریاری 8806344
ارائه مدل ارزیابی اعتماد دروب معنایی منیره حسینی 8806714
ارائه مدل جدید برای مسائل مکانیابی مراکز (هاب) با در نظر گرفتن زمان های احتمال سفر انتظار برای و بهینه سازی کل زمان جریان و هزینه های متشکل شده و حل مساله -------- -------- 8806814
ارائه مدل یکپارچه انتخاب تأمین کنندگان و طراحی شبکه لجستیک معکوس حلقه بسته محمدجعفر تارخ 8819856

1 2 3 ... 9 بعدی