پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز عوامل ایجاد اثر شلاق در یک زنجیره تامین رضا بشیرزاده 8705494
ارائه الگوریتم ابتکاریبرای مسئله حراج در طرفه محمدجعفر تارخ 8705194
ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین رضا بشیرزاده 8705544
ارائه روشی مبتنی بر الگوریتمهای ابتکاری برای مسئله ایجاد توافق بین عاملها محمدجعفر تارخ 8705534
ارائه مدلی کارا برای تامین ناشناس بودن در شبکه های نقطه به نقطه محمدجعفر تارخ 8705524
ارائه یک راه حل یکژارچه برای انتخاب تامین کنندگان و تخصیص انواع مختلف کالاها به آنان ف با توجه به کیفیت تامین کنندگان لایه دوم -------- -------- 8707174
ارائه یک روش جدید برای ژذیرش سرویس ها در دولت الکترونیک توسط کاربران محمدجعفر تارخ 8705824
ارائه یک روش فراابتکاری برای حل مساله طراحی چیدمان پویا رضا بشیرزاده 8705334
ارائه یک رویکرد یکژارچه ای برای مسئله موجودی - مسیریابی با در نظر گرفتن تلرانس در تقاضا در زنجیره تامین سه لایه ای رضا بشیرزاده 8707184
ارزش حیات عمر مشتری احمد اصل حداد 8705613

1 2 3 ... 5 بعدی