پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
سیستم های اطلاعاتی محمدجعفر تارخ 8309774
شبیه سازی زنجیره تامین با استفاده از عاملهای هوشمند احمد اصل حداد 8308744
مهندسی مجدد احمد اصل حداد 8308704
نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی و تبلیغات و تاثیر آن در scm عبدالله آقایی 8309693
نمی دانیم عبدالله آقایی 8304443
کاربرد الگوریتم های ابتکاری در حل مسئله تاخیرات برروی زمین احمد اصل حداد 8308754
کسب دانش محمدجعفر تارخ 8308804

قبلی 1 2