پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه یک روش تکراری تقریبی بر مبنای استفاده از دستگاه های biorthognal و پایه های شوادر برای حل معادلات عملگری -------- -------- 9200754
ارتباط گره ها و اتم ها عظیم امین عطایی 9216543
اصلاح و تعمیم قاعده انتگرال گیری Clenshaw-Curtis برای معادلات انتگرال منفرد -------- -------- 9219574
انتگرال گیری وزنی از توابع دوره ای روی محور حقیقی -------- -------- 9202684
برحی خواص گراف های تاپلیتز -------- -------- 9204884
برخی قضایای نقطه ثابت در فضای های G - متریک -------- -------- 9206264
بررسی جواب معادلات مشتق جزیی سهموی غیر محلی توسط توابع پایه شعاعی -------- -------- 9205634
بررسی گراف پوچ توان یک حلقه -------- -------- 9207764
بررسی گراف پوچ ساز از یک حلقه جابه جایی -------- -------- 9202104
بررسی و تحلیل روشهای حل معادلات انتگرال خطی فردهولم و ولترای نوع سوم -------- -------- 9203334

1 2 3 ... 6 بعدی