پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز بازه ای در حل معادلات اپراتوری -------- -------- 8602894
آنالیز عددیی برای معادلات احتمالی جمعیتی وابسته به سن با حرکت کسری براونی مسعود شجاعی 8607123
ارزشهای روی -------- -------- 8603054
اسکیم های صفر بعدی در Pn -------- -------- 8603034
اعداد در ریاضیات و موضوعات مرتبط با آن مسعود شجاعی 8607343
ایده آل های تحویل ناپذیر شعبان قلندرزاده 8607563
ایده ال سازی و قضایای اندرسون -------- -------- 8602864
ایده ال های اول وابسته تعمیم یافته و رادیکال از زیر مدول ها -------- -------- 8604514
ایده ال وارتیه های ورونزه -------- -------- 8602914
بررسی الگوریتمهای حل مسایل برنامه ریزی اعداد صحیح آمیخته مسعود شجاعی 8607393

1 2 3 ... 8 بعدی