پروژه های دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
میدان های منظم کمال عقیق 8506154
نقاط اکستریم و اکسپوزد کوروش نوروزی 8506284
نگاشتهای کامل در گروههای خطی و تصویری علیرضا زکایی 8501244
نمی دانم محمدرضا پیغامی 8500103
هنگامی که ازیک قهمی ازیک زیزمدل یک چمع وند مستقیم است شعبان قلندرزاده 8502704
واریته های قاطع و واریته های مماسی واریته های ورونزه حسن حقیقی 8501894
وجود منحصر بفردی جواب مثبت برای مساله با مقدار کرانه ای از مرتبه کسری حسن حقیقی 8510153
یکانی ها در فضاهای باناخ کوروش نوروزی 8500154

قبلی 1 ... 3 4 5