پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
احیای الکتروکاتالیستی کربن دی اکسید با به کارگیری بعضی از کمپلکسهای Ru احمد روح الهی 8905854
احیای الکتروکاتالیستی کربن دی اکسید با بکارگیری بعضی از کمپلکسهای کبالت احمد روح الهی 8905904
استخراج مس از کالکوپیریت به روش هیدرومتالورژی مجید جعفریان 8906574
اصلاح الکترودهای کربنی با استفاده از نانو لایه های مایع های یونی و کاربرد آن در سنجش های الکترو تجزیه ای احمد روح الهی 8906004
اندازه گیری برخی آلاینده های زیست محیطی آلی با استفاده از استخراج فاز جامد توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلیمرهای قالب مولکولی علی جباری 8905884
اکسایش ترکیبات آلی کاتالیست شده بوسیله کمپلکسهای نانو ساختار لیگندهای بازشیفت چهار دندانه سعید رعیتی 8906134
بررسی ابعاد فرکتالی و نفوذ غیر متعارف در پلیمرهای هادی محمد قاسم مهجانی 8918276
بررسی امپدانس پلیمرهای هادی در شرایط مختلف سنتز الکتروشیمیایی محمد قاسم مهجانی 8905844
بررسی خواص الکترونی و ترمودینامیکی ریز ساختارهای سلنیم سیف اله جلیلی 8906304
بررسی ضریب نفوذ جفت ردوکس Co2+/Co3+ در حضور افزودنی های مختلف جهت کاربرد در الکترولیت سلول های خورشیدی رنگدانه ای علی جباری 8903264

1 2 3 ... 6 بعدی