پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از توصیف کننده های عاری از جهت در مطالعه ی کمی ساختار - فعالیت بازدارنده های b-carboline جهانبخش قاسمی 8803624
استفاده ازنانو مواد مغناطیسی فلورا حشمت پور 8810573
الکترواکسیداسیون الکل ها بر روی الکترودهای اصلاح شده با پلیمرهای ماکروسیکلیک/ نیکل مجید جعفریان 8803694
اکسیداسیون متانول بر روی الکترودهای کربن اصلاح شده با ترکیبات نیکل مجید جعفریان 8804084
بازیابی پلاتین از پسماندهای آزمایشگاهی فلورا حشمت پور 8817323
بررسی الکتروشیمیایی اثر باز دارندگی کامپوزیتهای نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی در مقابل خوردگی استیل محمد قاسم مهجانی 8804164
بررسی خوردگی الکتروشیمایی و فوتو الکتروشیمیایی سرب در محیط های مختلف مجید جعفریان 8803894
بررسی خوردگی سازه های دریایی و اثر پوششی نانو کامپوزیتهای پلیمری محمد قاسم مهجانی 8820384
بررسی علل خوردگی در خطوط انتقال نفت و گاز فلورا حشمت پور 8814473
بکارگیری روش دینامیک مولکولی در مطالعه ساختار - فعالیت جهانبخش قاسمی 8804624

1 2 3 ... 7 بعدی