پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی ترمودینامیکی انحلال ذرات نانو -------- -------- 8705784
بررسی جذب گاز هیدروژن بر روی صفحات گرافن نیتروژن دار شده با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی -------- -------- 8705354
بررسی رفتار الکتروشیمیایی سیستم Ag(1)/(0) در محیط مذاب NH4NO3/Ca(NO3)2 و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری کمی داروی اترو واستاتین احمد روح الهی 8705074
بررسی سنتــز رزورسینارن ها در حضور کاتالیست I2 ، سنتز تترازول های استخلاف شده در موقعیت 1 فاطمه درویش 8706414
بررسی فتوالکتروشیمی سولفید سرب در حضور و غیاب مس و نیمه هادی سلنیم سرب مجید جعفریان 8705814
بررسی محصولات افزایشی کمپلکسهای اورگانو قلع (17) و هتروسیکلهای شامل اتم نیتروژن ، فسفر ، اکسیژن دار -------- -------- 8705364
بررسی مکانیک کوانتومی کلاسترهای مولکولی -------- -------- 8704644
بهینه سازی شفافیت نوری و هدایت الکتریکی لایه های نانو ساختار ITO سنتز شده به روش سل- ژل فلورا حشمت پور 8704824
تمرین سعید رعیتی 8703293
تمرین پژوهش سعید رعیتی 8702993

قبلی 1 2 3 ... 7 بعدی