پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
1-سنتز2 -(آریل)-3.2 -دی هیدروکوئینازولین 4-(H1 ) - اون با استفاده از کاتالست TCT -------- -------- 8603514
آبکاری آلیاژ نیکل - مس -------- -------- 8603694
اثر گروه همسایه در واکنشهای اکسایش - افزایش کمپلکسهای اورگانو پلاتین (II) بدری زمان مومنی 8603404
استفاده از روش مونت کارلوی کوانتومی برای حل معادله شرودینگر سیف اله جلیلی 8603764
بازگشایی حلقه های آزیریدین به وسیله تیولها و سنتز بتا - مرکاپتوکتونها از طریق واکنش سه جزیی آلدئیدها، کتونها و تیولها -------- -------- 8605654
بررسی اکسیداسیون الکتروکاتالیستی بعضی کربوهیدرات ها برروی فلزات آلیاژهای الکتروکاتالیستی مختلف وکاربرد آن برای پیل سوختی و سایر اهداف کاربردی -------- -------- 8603424
بررسی پیوند های هیدروژنی ترکیبات نیتریل با آب و متانول با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی سیف اله جلیلی 8602934
بررسی تطبیقی اکسیداسیون الکلها برروی الکتروکاتالیست نیکل میله ای - الیاژmg -Ni -------- -------- 8603724
بررسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نانو ساختار ITO سنتز شده به روش سل- ژل -------- -------- 8603594
بررسی رفتار الکتروشیمیایی چند کمپلکس باز شیف اکسووانادیم -------- -------- 8603194

1 2 3 ... 5 بعدی