پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
طراحی ساخت و تست پروب و نوک پروب دستگاه اولتراسونیک هموژنایزر -------- -------- 9203954
طراحی نازل جهت درمان تومورهای مغزی با استفاده از پرتو پروتون -------- -------- 9207584
مطالعه عددی خواص الکتروجنبشی شبکه ای از میکرو کانال ها با روش پتانسیل جاری -------- -------- 9219314
معادلات گینزبرگ - لاندائو در نانو ابررساناهای دوگافی -------- -------- 9201924
کنترل ضریب شکست نانو ساختارهای نیمه رسانا -------- -------- 9201834
کنترل میزان صدمات میله های سوخت با استفاده از اطلاعات حرارتی قلب راکتور در نیروگاه اتمی بوشهر -------- -------- 9207964

قبلی 1 2 3