پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
حل عددی معادله گراد - شفرانوف در دستگاه مختصات شار -------- -------- 9200824
خواص ترمودینامیکی نانو ابررسانای غیر متعارف استرونتیوم روتینیت با در نظر گرفتن افت و خیزهای گاف انرژی -------- -------- 9204754
ساخت قرص کپه ای با ساختار دیود اکسید فلزی / MWCNT جهت حسگری گازهای احیا کننده -------- -------- 9200094
ساختار انتشار امواج الکترومغناطیس در پلاسماهای غیر چگال -------- -------- 9205894
سنتز نانو ذرات Fe3O4 و ترکیب آن به منظور استفاده در پزشکی -------- -------- 9203654
شبیه سازی اثر اتدازه و غلظت نانو ذرات طلا بر افزایش دز در پرتو درمانی سلولهای سرطانی -------- -------- 9203944
شبیه سازی درمان تومر مری به روش براکی تراپی با استفاده از چشمه ی 23-Ir به کمک کد MCNPX -------- -------- 9201054
شییه سازی نانو ذرات طلا در براکی تراپی چشمی با استفاده از کد ام سی ان پی رضا افضلی 9219013
طراحی ساخت و تست پروب و نوک پروب دستگاه اولتراسونیک هموژنایزر -------- -------- 9203954
طراحی نازل جهت درمان تومورهای مغزی با استفاده از پرتو پروتون -------- -------- 9207584

قبلی 1 2 3 4 بعدی