پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
انتشار امواج آکوستیک در محیط های متخلخل ترک دار ناهمگون دوبعدی -------- -------- 9121634
بررسی اثر جایگزیدگی ناخالصی بر روی خواص فیزیکی ساختار گرافن متخلخل -------- -------- 9109704
بررسی اثر جذب اکسیژن درساختار گرافن متخلخل با استفاده از نظریه تابعی چگالی -------- -------- 9101224
بررسی جذب گاز هیدروژن در نانو ذرات گرافن -------- -------- 9101704
بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی MoS2 بر پایه نظریه تابع چگالی DFT -------- -------- 9102074
بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب CoFe2O4 بر اساس نظریه تابع چگالی -------- -------- 9104534
بررسی خواص نیمه رسانا های مغناطیسی توسط تئوری DFT -------- -------- 9109394
بررسی معیار بوهم در پلاسما های مختلف -------- -------- 9109854
بررسی موج دریافتی با بردارهای نرمال مختلف در نرم افزار کامسول محمود جعفری 9113803
بهینه سازی آرایه ساخته شده از نارل دو بعدی برای ساخت پرینتر سه بعدی با پایه مایع محمود جعفری 9113833

1 2 3 ... 4 بعدی