پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر میدان مغناطیسی بر ناحیه غلاف در پلاسما های ضعیف یونیزه -------- -------- 9008244
اثرات نسبیتی ثابت ساختار ریز متغیر مهدی رادین 9015523
استفاده از لیزر در باز پروری عصب سیاتیک مهدی رادین 9015063
بررسی آشکارسازهای نوری محمد محسن حاتمی 9013273
بررسی اثر لیزر بر پروسه بازتولید عصب محمد محسن حاتمی 9012903
بررسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک نانو ذرات مرکب ZnO-CNT ولایه نشانی با استفاده از روش چرخشی -------- -------- 9000844
بررسی خواص گرمایی سیم تیتانیم کاربید با استفاده از مفاهیم مکانیک کوانتومی -------- -------- 9002204
بررسی خواص مغناطیسی نانو سیم TiC با استفاده از مفاهیم مکانیک کوانتومی -------- -------- 9003344
بررسی مدل های مختلف خواص مکانیکی نانو ساختارها محمد محسن حاتمی 9012723
بررسی نانو ذرات طلا برای نشان دار کردن تومور در درمان براکی تراپی با شبیه سازی مونت کارلو مهدی واعظ زاده 9023626

1 2 3 ... 5 بعدی