پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر فشار برروی خواص مغناطیسی و الکتریکینانو زنجیرهای ladder and zigzag در تیتانیوم محمود جعفری 8804354
اثر فشار برروی خواص مغناطیسی والکتریکی نانوزنجیرهای liner and dimerized در تیتانیوم محمود جعفری 8803954
استفاده از روش بسط ویژه توابع به روی نواحی قطع شده (TREE) در حل مسائل جریان گردابی حسین بیانی 8803614
الکترو پوریشن در محدوده میدان های الکتریکی حسین حمزه پور 8812023
امکان سنجی غربالگری سرطان سینه با آنالیز مو به روش آنالیز عنصری هسته ای سیدمحسن صالح کوتاهی 8803364
انباشت لایه نازک اکسید روی و بررسی اثرات نوع اتصال الکتریکی و کاتالیزوری بر حسگری گازها رضا افضل زاده 8803264
انرژی تاریک مجید واعظ زاده 8811663
بررسی اثر دما بر غلاف پلاسما سیدفرهاد مسعودی 8803464
بررسی اثرات الکترون های اوژه بر روی DNA با استفاده از کد Geant4 سیدفرهاد مسعودی 8820414
بررسی انتقال بار دیود نور گسیل ارگانیک به منظور بهینه سازی ساختار محمود جعفری 8803764

1 2 3 ... 5 بعدی