پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اپتیک فوریه ، هولوگرافی صنعتی و کاربردهای آن حسین حمزه پور 8704093
اثر میدان مغناطیسی و نویز بر خواص نانو سیم های کوانتومی سیدمحسن صالح کوتاهی 8706304
الکترونها در نانو ساختارها واثرات کوانتومی رضا افضلی 8705463
انتشار امواج آکوستیک در محیط های ترک دار بی نظم حسین حمزه پور 8705594
اندازه گیری عناصر کم مقدار موجود در غلات با تجزیه و تحلیل به روش فعالسازی نوترونی محمود صداقتی زاده 8705164
بررسی کریستال مایع فروالکتریک در کاربردهای آن برای صفحات نمایشی رضا افضلی 8704693
بررسی اثر بازتبنده براگ روی موج خروجی لیزرهای فیبر نوری آلاییده به یون اربیوم سیدمحسن صالح کوتاهی 8705674
بررسی اثر میدان های مغناطیسی و الکتریکی بر قطعه آشکار ساز JFD مهدی واعظ زاده 8704694
بررسی پراکندگی چند گانه امواج تکفام از سطوح ناهموار سیدفرهاد مسعودی 8705504
بررسی تاثیر افزودنی CNT به ZNO به عنوان حسگر گاز رضا افضل زاده 8705574

1 2 3 ... 6 بعدی