پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ابررسانایی در نانو تیوب کربنی مجید واعظ زاده 8503014
اثرات پتانسیل نرم در شناسایی مواد چند لایه ای با ضخامت نانو سیدفرهاد مسعودی 8504324
افزایش فوتولومینانس شیشه های لیزری اکسی هالیدی مهدی واعظ زاده 8503164
بررسی برخی کاربردهای نسبیت عام در اختر فیزیک محمود جعفری 8508763
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی در جدا سازی یون های موجود در اب سیدمحسن صالح کوتاهی 8511193
بررسی تولیدپروتون در اندر کنش لیزر با هدف جامد محمود صداقتی زاده 8500434
بررسی جایگزینی نوتون در سیستمهی متشکل از نانو لایه های بی نظم سیدمحسن صالح کوتاهی 8514804
بررسی جریان های اسپینی پایدار در نانو حلقه های کوانتومی رضا افضل زاده 8502784
بررسی رسانندگی حرارتی و الکتریکی نانو شاره ها با استفاده از نظریه نفوذ و شبیه سازی مونت کارلو محمود جعفری 8502244
بررسی نظری دستگاه تداخل کوانتومی ابر رسانای جریان مستقیم ومتناوب سیدفرهاد مسعودی 8500073

1 2 3 ... 4 بعدی