پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز انتقال حرارت تشعشعی یک سیال میکرو قطبی باخواص وابسته به دما روی صفه متخلخل انبساطی در حضور میدان مغناطیسی مجید بازارگان 9206004
آنالیز انرژی و اقتصادی ترکیب HRSG و آب شیرین کن MED با حرارت اتلافی از SOFC یا فرایندها فرشاد ترابی 9201934
اثر تنش پسماند در عمر خستگی مخازن تحت فشار استوانه ای جوشکاری شده رحمت الله قاجار 9206424
ارتعاشات صفحات خورشیدی ربات چرخدار رحمت الله قاجار 9219414
استفاده از تلفیق ژنتیک الگوریتم و معادلسازی تیخونوف در حل مسئله معکوس حرارتی مجید بازارگان 9203314
استفاده از روش برازش تصویر دیجیتال Digital Image Correlation برای اندازه گیری کرنش در قطعات تحت بارگذاری مکانیکی و حرارتی رحمت الله قاجار 9202454
استفاده از معادلات الاستیسیته غیر خطی برای بررسی عددی تمرکز تنش در استخوان ماشینکاری شده مجید قریشی 9202134
امکان سنجی طرح افزایش ظرفیت سیکل تبرید به منظور افزایش تولید گاز در پالایشگاه پارس جنوبی فرشاد ترابی 9204894
انتگراسیون انرژی در فرآیندهای تولید مواد افزاینده عدد اکتان بنزین فرشاد ترابی 9207094
انتگراسیون شبکه راکتورهای گازی ساز به منظور تولید محصولات ارزشمند فرشاد ترابی 9200584

1 2 3 ... 12 بعدی