پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز انتقال حرارت تشعشعی یک سیال میکرو قطبی باخواص وابسته به دما روی صفه متخلخل انبساطی در حضور میدان مغناطیسی مجید بازارگان 9206004
آنالیز انتقال حرارت رسانایی در جاده با درنظر گرفتن اختلاف فاز میان گرادیان دما و شار حرارتی افسانه مجری 9218963
آنالیز انرژی و اقتصادی ترکیب HRSG و آب شیرین کن MED با حرارت اتلافی از SOFC یا فرایندها فرشاد ترابی 9201934
اثر تنش پسماند در عمر خستگی مخازن تحت فشار استوانه ای جوشکاری شده رحمت الله قاجار 9206424
ارتعاشات صفحات خورشیدی ربات چرخدار رحمت الله قاجار 9219414
استخراج روابط ارتعاشی خودروی سه چرخ سهیل نخودچی 9216673
استفاده از الگوی دمایی سطح زمین برای سرمایش ساختمان ها محمد شرعیات 9212243
استفاده از تلفیق ژنتیک الگوریتم و معادلسازی تیخونوف در حل مسئله معکوس حرارتی مجید بازارگان 9203314
استفاده از روش برازش تصویر دیجیتال Digital Image Correlation برای اندازه گیری کرنش در قطعات تحت بارگذاری مکانیکی و حرارتی رحمت الله قاجار 9202454
استفاده از معادلات الاستیسیته غیر خطی برای بررسی عددی تمرکز تنش در استخوان ماشینکاری شده مجید قریشی 9202134

1 2 3 ... 18 بعدی