پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز ترمواکونومیکی بازیافت آب و حرارت از سیستم آب دور ریز بویلرهای بازیاب حرارت فرشاد ترابی 9006884
احتراق اشتغال تراکمی کنترل واکنش پذیری در موتورهای احتراق داخلی مجید قریشی 9010903
ارائه مدل ارتعاشاتی بهینه رفتار بافت نرم با استفاده از داده های تجربی محمدحسین حامدی 9015393
ارائه یک روش نوین در راهبری بهینه عملکرد ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم های انرژی با استفاده از محاسبات نرم حسین صیادی 9022086
ارائه یک متدولوژی به منظور پیاده سازی موفق ERP در سازمان های تولیدی جمال زمانی اشنی 9008844
ارایه ی یک نرم افزار با زبان برنامه نویسی متلب برای تحلیل و طراحی نوع خاصی از خشک کن های مبتنی بر هوای داغ محمدرضا همایی نژاد 9010693
ارایه ی یک نرم افزار با زبان برنامه نویسی متلب برای تحلیل و طراحی نوع خاصی از خشک کن های مبتنی بر هوای داغ محمدرضا همایی نژاد 9012313
ارایه یک متدولوژی برای تحلیل و برنامه ریزی موجودی براساس فناوری اطلاعات جمال زمانی اشنی 9006054
ارایه یک متدولوژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و ارتقاء عملکرد سیستم IT با استفاده ازسیستم های ردیابی اطلاعاتی در سطح کف کارگاه جمال زمانی اشنی 9007614
ارتعاشات اجباری پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی محتوی سیال علی اصغر جعفری 9007044

1 2 3 ... 30 بعدی