پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز عددی انتقال حرارت ترکیبی جابجایی در یک اتاق با در نظر گرفتن آسایش حرارتی یک شخص مجید بازارگان 8903074
آنالیز عددی انتقال حرارت تشعشعی در یک اتاق به منظور تامین آسایش حرارتی یک شخص به همراه تعریق بدن مجید بازارگان 8902994
آنالیز عددی بارگذاری دینامیکی بر روی سازه ایزوتوپ تحت محیط واسط متفاوت مهدی ظهور 8902254
ارائه روش تحلیل تراموانوایرونومیک در تحلیل سیستم های حرارتی و بکارگیری ان در یک مسئله نمونه حسین صیادی 8903364
ارائه روشی برای تحلیل و طراحی کوره های پیوسته (تشعشعی و جابجایی) و کاربرد آن در بررسی کوره های آجرپزی مجید بازارگان 8902404
ارائه یک الگوریتم فر ابتکاری حل مسئله زمان بندی تولید تمام منعطف n قطعه m ماشین مهرداد کازرونی 8903414
ارائه یک مدل برای یکپارچگی سیستم ASRS در محیط ERP مهرداد کازرونی 8902004
ارائه یک مدل مفهومی دیفرانسیلی به منظور شبیه سازی عملکرد حرارتی و بهینه سازی موتور استرلینگ حسین صیادی 8918226
ارائه یک مدل کنترل موجودی با استفاده از رویکرد CONWIP برای صنایع تولید قطعات مهدی ظهور 8901694
ارتعاشات آزاد بال هواپیما با جرم اضافه محمد شرعیات 8907463

1 2 3 ... 26 بعدی