پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز اثر نرخ کرنش در بارگذاری دینامیکی بر روی سازه های فلزی فرهنگ هنرور 8801684
آنالیز یک بعدی توربین گاز محوری با احتساب انواع افت ها و توسعه ی نرم افزار مربوطه سیروس آقانجفی 8814463
آنالیز یک بعدی توربین گاز محوری با احتساب انواع افت ها و توسعه ی نرم افزار مربوطه سیروس آقانجفی 8814513
آنالیز یک بعدی جریان سیال درون توربین بخار علی کشاورزولیان 8802544
اثر کسر حجمی و ضخامت کامپوزیتهای هیبریدی روی جذب انزژی ضربه افتان -------- -------- 8803144
ارائه الگوریتم خوشه¬بندی (طبقه بندی غیرنظارتی) کمپلکسهای QRS سیگنال الکتروکاردیوگرام هولتر با استفاده از ویژگی¬های هندسی و فیزیوتوژیک سیگنال ECG و روش طبقه¬بندی غیرنظارتی آنالیز هیستوگرام دو بعدی فضای ویژگی فرید نجفی 8802774
ارائه الگوریتمی جهت تعیین میزان بهبودی بیمار در فرآیند توانبخشی فرید نجفی 8802404
ارائه روشی جدید SPD با استفاده از ترکیب فرآیندهای ECAP و SSE و مدلسازی تحلیلی و عددی برای دستیابی به نانو ساختار آلیاژهای پایه آلومینیوم علی شکوه فر 8807646
ارائه مدل ریاضی بازاریابی فروش خودرو محمد شرعیات 8802234
ارتعاشات آزاد پوسته استوانه¬ای ساندویچی تقویت شده امیررضا شاهانی 8802954

1 2 3 ... 25 بعدی