پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز 1 بعدی توبوشارژ با در نظر گرفتن افت تکیه بر روابط تجربی مهرزاد شمس 8702544
آنالیز اصول تجربی اجرای فرآیند فورج چند مرحله ای پره هوایی تیتانیومی مجید قریشی 8704504
آنالیز تجربی پارامترهای تاثیرگذار موج انفجار از نقطه نظر شکل هندسی و جنس ماده منفجره مجید قریشی 8703214
آنالیز عددی پارامترهای تاثیرگذار موج انفجار از نقطه نظر شکل هندسی و جنس ماده منفجره جمال زمانی اشنی 8702584
ارئه یک متدولوژی جدید برای مدیریت زنجیره تامین با در نظر گرفتن پارامترهای تولید ناب و چابک به صورت همزمان به همراه ارائه یک روش حل ابتکاری برای مدل ارائه شده جمال زمانی اشنی 8703044
ارائه الگوریتم PWM جدید به منظور بهبود عملکرد کنترلی عملگر سرونیوماتیک فرید نجفی 8700596
ارائه الگوریتمی جدید بر پایه ممانهای آماری مرتبه بالا جهت طبقه¬بندی آریتمی های قلبی با استفاده از سیگنال الکترو کاردیوگرام سیدعلی اکبر موسویان 8702954
ارائه یک روش جدید هدفگذاری برای سامانه تولید همزمان حرارت و توان مجید عمید پور 8707256
ارائه یک مدل ترمودینامیکی جهت شبیه سازی تاثیر فراوان هیدروژن به سوخت امیرحسین شامخی 8702374
ارتعاشات غیر خطی تیرهای شناور حامل بار متحرک با استفاده از روشهای ترکیبی جدید علی اصغر جعفری 8700886

1 2 3 ... 21 بعدی