پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آزمون وضعیت توربین گاز بوسیله پایش کارایی سیروس آقانجفی 8604674
آشکار سازی رخدادهای سیگنال فشار خون شریانی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و تحلیل آماری آن سید محمدرضا خلیلی 8611133
آنالیز اگزرژی سیکلهای بهره گیری از بازیاب انرژی سرد گاز طبیعی مایع (LNG) مسعود ضیابشرحق 8605554
آنالیز پارامترهای موثر بر انتقال مومنتوم وحرارت در جریان یک نانو سیال در یک لوله صاف با استفاده از مدلسازی عددی مسعود ضیابشرحق 8605604
آنالیز سازه های متخلخل تحت بارگذاری انفجاری مجید قریشی 8604584
ابداع روشهای نوین در بهینه سازی انرژی و توسعه تئوری ساختاری در طراحی مبدل حسین صیادی 8604324
اثر انتقال حرارت تابشی بر یک سیال ویسکوالاستیک در حضور میدان مغناطیسی بر یک صفحه کشسان مسعود ضیابشرحق 8605344
ارائه الگوریتمی برای تشخیص موج T برای بررسی دپولاریزاسیون بطنی قلبی از روی سیگنال های الکترکاردیوگرام علی نحوی 8605504
ارائه یک مدل مدیریت منابع سازمانی (ERP) برای سازمان های بهره بردار مهدی ظهور 8604284
ارتعاشات اجباری صفحه ی ساندویچی با هسته FGM علی نحوی 8605064

1 2 3 ... 27 بعدی