پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
EBWبررسی و بهینه سازی پارامترهای جوشکاری مس به استیل با استفاده از جوشکاری با امواج الکترونیکی فرهنگ هنرور 8500474
آنالیز اکسرژی واحد جداسازی گاز علی شکوه فر 8509413
آنالیز اکسرژی واحد جداسازی گاز سیدحسین ساداتی 8511673
آنالیز طراحی و ساخت یک مدل خاص توسط فناوری RT مجید قریشی 8504954
اثر ضربه با انرژی کم روی رفتار خستگی صفحات کامپوزیتی امیررضا شاهانی 8505864
ارائه یک شیوه جدید در شناسایی اشکال هندسی قطعات ورقی به منظور خودکارسازی طراحی قالب فرهنگ هنرور 8500404
ارائه یک مدل برای مدیریت پیکربندی و تغییرات مهندسی در چرخه طراحی محصول مجید قریشی 8503884
ارائه یک مدل کارا برای افزایش ردیابی با استفاده از فناوری اطلاعات سیدعلی اکبر موسویان 8503514
ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای از جنس fcm تحت بار الکتریکی امیررضا شاهانی 8503954
ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای کامپوزیتی با درنظر گرفتن مایع درون آن امیررضا شاهانی 8504584

1 2 3 ... 30 بعدی