پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
انتگراسیون انرژی شبکه مبدلهای حرارتی در فرآیند تولید اسید استیک مجید عمید پور 8309314
ایجاد تختی با دقت نانو متری مهرداد کازرونی 8307004
ایجاد نرم افزاری به منظور طراحی مجاری عبور جریان به روش معکوس مهرزاد شمس 8302733
بدست آوردن ضرایب شکلی تشعشی درون ماهواره توسط نرم افزار مهرزاد شمس 8302703
بررسی اثر دما و خنک کاری بر عملکرد mechanical seals (آب بندها) مهرزاد شمس 8302513
بررسی اثرمیدان الکتریکی بر انتقال حرارت جابجایی در یک جریان تک فاز در مختصات استوانه ای مجید بازارگان 8306774
بررسی ارتعاشات ازادبدنه یک موشک با استفاده از تست تحلیل مدل مقیاسی حسین لطفی جندقی 8306574
بررسی ارتعاشات ورق مستطیل شکل با در نظر گرفتن انتقال حرارت (توزیع درجه حرارت) علی اصغر جعفری 8302953
بررسی انتقال تابشی گذرا در عایقهای حرارتی فضاپیما به روش دو شاره مجید بازارگان 8306694
بررسی انتقال حرارت تابشی روی GPS مهرزاد شمس 8302613

قبلی 1 2 3 4 ... 16 بعدی